Doelstelling kinderdagverblijf Rovertjes Amsterdam

Doelstelling van kinderdagverblijf Rovertjes Amsterdam is dat we de kinderen 4 geweldige jaren willen bieden.

Kinderdagverblijf Rovertjes is er om de kinderen hun eerste vriendschappen te leren sluiten en om, spelenderwijs en door prikkelingen van de pedagogisch medewerksters zich te kunnen ontwikkelen. Samen hopen wij een tweede thuis te creëren waar iedereen met respect voor elkaar zal omgaan.

To Top