Activiteiten Kinderdagverblijf Rovertjes

Wij bieden uw kind de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen en de wereld om zich heen te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers volgen uw kind tijdens de ontwikkeling. Zij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsniveau, zodat uw kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Er wordt bijvoorbeeld veel voorgelezen. Kinderen vinden dit leuk en het stimuleert de taalontwikkeling. Met spelmateriaal en bewegingsactiviteiten worden de fijne en grove motoriek gestimuleerd. Ook het samenspel met andere kinderen wordt begeleid en gestimuleerd. Uw kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen en groeit in de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

To Top