Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen. Door de zelfregulerende werking zou de kwaliteit van opvang in het algemeen moeten verbeteren. Rovertjes is constant bezig zich op alle fronten te onderscheiden van andere, vergelijkbare organisaties en heeft hierin een leidende rol binnen de kinderopvangbranche. De GGD controleert deze kwaliteit op basis van landelijke regels.

Bekijk hier het laatste inspectierapport.

To Top