Wennen bij Kinderdagverblijf Rovertjes

Voordat een kind zelfstandig met de groep mee gaat draaien zal er eerst een wenperiode plaatsvinden. Deze heeft als doel de kinderen en de medewerksters geleidelijk kennis met elkaar te laten maken. Een wenperiode bestaat in beginsel uit vier dagen en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Op de eerste dag brengt u met uw kind één à twee uur een bezoek aan de groep, waarna u met het kind weer naar huis gaat. Het aantal uren wordt per dag opgebouwd tot uiteindelijk acht uur op de laatste dag. Iedere dag wordt, samen met de medewerksters, de voortgang en de rest van de wenperiode besproken. Mocht het in het belang van uw kind zijn dan kan de wenperiode worden verlengd.

To Top