Kinderdagverblijf Amsterdam Rovertjes Dagindeling

 

Kinderdagverblijf Amsterdam Rovertjes Dagindeling –

Iedere groep heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen, hiermee willen wij uw kind heel snel houvast en vertrouwen geven. Deze dagindeling volgt de natuurlijke behoefte van kinderen om te eten, slapen en spelen. Baby’s volgen helemaal hun eigen ritme. Voor de andere kinderen varieert de dagindeling per leeftijdsgroep, maar het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Tot 08.00- 09.30 uur
U komt uw kind brengen. Tijd voor koffie, thee en een gesprekje. Hierin wordt door de ouders de overdrachtsinformatie gegeven over het kind: Hoe is bijvoorbeeld de nacht verlopen? Hoe voelt het kind zich? Waardevolle informatie voor de pedagogisch medewerker.

09.30 uur
Sommige groepen bieden op dit moment fruit aan, andere groepen krijgen een cracker met beleg en in de middag fruit. Na dit gezamenlijke moment, waarin de interactie tussen kinderen en medewerksters wordt gestimuleerd, kan het kind uit een activiteit kiezen. Dit kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.

11.30 uur
Na het handen wassen gaan de kinderen samen met de pedagogisch medewerksters lunchen. Er wordt nog wat voorgelezen of zij mogen zelf nog wat spelen. Vanaf de leeftijd van 1 jaar kunt u kiezen voor een warme maaltijd voor uw kind

12.00 – 13.00 uur
De jongste kinderen gaan slapen. De oudere peuters kunnen meedoen aan de 3+ activiteiten.

15.00 uur
Tijd voor fruit of een cracker met beleg. Bij elke maaltijd (en ook tussendoor) wordt er drinken aangeboden, zoals melk, roosvicee of water. Daarna kan uw kind buitenspelen of meedoen met een gezamenlijke activiteit.

16.00 uur
U kunt uw kind vanaf dit tijdstip ophalen en u ontvangt dan de overdracht van de pedagogisch medewerkster over hoe de dag is verlopen. De ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal.

16.45 uur
Een moment van rust met een liedje of een boekje. Rond dit tijdstip krijgen de kinderen ook een knabbel aangeboden en iets te drinken. Een rustmoment waarbij de peuters bijvoorbeeld gaan puzzelen of lego bouwen.

18.00 – 18.30 uur
De kinderen zijn aan het spelen (buiten of binnen) tot ze worden opgehaald.

Baby’s
Baby’s hebben een eigen slaap- en eetritme en daarom hun eigen dagindeling. Het kinderdagverblijf verzorgt de voeding en verstrekt de luiers. Er wordt in overleg met de ouders een voedingsschema gehanteerd. U kunt afgekolfde melk meegeven. Echter, verzoeken wij u wel dat in bevroren toestand mee te geven.

To Top