Privacy statement 2022

 

 

U heeft voor de inschrijving persoonsgegevens ingevuld. Waar zijn deze gegevens voor nodig en wat wordt er met uw persoonsgegevens gedaan?

 

Kinderdagverblijf Rovertjes is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens en die van uw kind. De persoonsgegevens uit de inschrijving worden verwerkt voor de volgende doelen:

plannen van de plaatsing van uw kind op een plek bij het kinderdagverblijf, plaatsing op de wachtlijst voor een plek, het opstellen van de plaatsingsovereenkomst,  en correspondentie tussen ouders en Rovertjes.

 

Toelichting

Het volledige privacy protocol kan bij ons worden opgevraagd en ligt ter inzage in de oudermap op de balie. Hieronder volgt een korte samenvatting van dit protocol.

 

Inschrijving – De inschrijving komt bij Rovertjes binnen op een beveiligd mailadres. Wanneer wij de inschrijving ontvangen, wordt u telefonisch of per mail benaderd. Aan de hand van de (vermoedelijke) geboortedatum wordt gekeken of er plek is voor plaatsing op de gepaste leeftijdsgroep. De inschrijving wordt uitgeprint en bewaard in de inschrijvingsmap. Wanneer Rovertjes geen plek heeft wordt er met u nader bepaald hoe lang de inschrijving bewaard mag worden voor een plek op de wachtlijst. Wanneer wij een plekje voor uw kind hebben, wordt de inschrijving na het maken van een plaatsingsovereenkomst verwijderd.

Planning- Wanneer wij in de planning gaan kijken of wij een kind kunnen plaatsen. Worden de naam en geboortedatum van het kind vanuit de inschrijving, vermeld op de planning. Het is ook wettelijk verplicht om presentielijsten te maken met de naam en geboortedatum van uw kind. Deze lijsten zijn ook noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. De presentielijsten worden 3 maanden bewaard en daarna vernietigd.

Plaatsingsovereenkomst – Het is wettelijk verplicht een plaatsingsovereenkomst op te stellen. De persoonsgegevens uit het inschrijfformulier worden gebruikt om een plaatsingsovereenkomst te maken. Nadat het kind Rovertjes heeft verlaten worden plaatsingsovereenkomsten voor 7 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd  en verwijderd.

 

To Top